Üzleti feltételek

1.MEGRENDELÉS FELVÉTELE ÉS LEMONDÁSA

Az árufelvételre szóló megbízás történhet szóban és/vagy írásban. A megrendelés leadásának határideje vidéki felvétel esetén előző nap 18 óráig, budapesti felvétel esetén a felvétel napján 14 óráig.

 

A megbízás leadásával az ún. gentleman agreement alapján szerződéses jogviszony jön létre a feladó (továbbiakban: Megbízó) és a fuvarozó (továbbiakban: Megbízott) között.

 

A szerződés teljesítettnek minősül a Megbízott részéről a fuvarfeladat elvégzését igazoló fuvarlevél átadásával, a Megbízó részéről pedig a fuvarfeladat bérmentesítésével.

 

A megbízás lemondása költségmentesen történhet szóban vagy írásban mindaddig, amíg a Megbízott képviselője meg nem jelenik az árufelvételi címen. A meghiúsult kiállás díja a tarifatáblázatban szereplő mindenkori minimum díj összege.

 

2.ÁRUFELVÉTEL

2.1.Budapesten: a megbízás leadásának napján 9-17 óra között

2.2.Vidéken: a megbízás leadását követő munkanapon. A felvétel időpontját a Megbízott jogosult meghatározni a járatok időkorlátainak figyelembevételével.

2.3.Az árufelvétel dokumentálása:

 • A Megbízott képviselője egy szigorú sorszámozású 4 példányos fuvarlevél kitöltése után veszi át az árut a Megbízótól.
 • A Megbízó köteles minden olyan információt felvezetni a fuvarlevélre, amelyek a kiszállítás zökkenőmentes megvalósításához feltétlenül szükségesek (pl: pontos név, cím, telefonszám, nyitvatartási idő, bérmentesítő megjelölése), valamint a speciális utásításokat (pl: okmányvisszaforgatás, áruérték beszedés), amelyek teljesítését a Megbízottól elvárja.
 • A nem megfelelően kitöltött fuvarlevelekből származó esetleges kár a Megbízót terheli.
 • A Megbízott képviselője tartalmi viszgálat nélkül, lezárt, sértetlen csomagokat vesz át fuvarozásra és azokat lezártan, tartalmi vizsgálat nélkül szolgáltatja ki a címzettnek.
 • A Megbízott képviselője köteles figyelmeztetni a Megbízót, ha az áru csomagolása a kereskedelemben szokásosnak nem felel meg vagy sérült. A "Törékeny" jelzés gondosságra int, de nem védi az árut. Amennyiben a Megbízó nem gondoskodik a csomagolás és/vagy az áru cseréjéról, úgy a Megbízott képviselője ezt a tényt rávezeti a fuvarlevélre, ami az esetleges reklamációt kizárja.
 • Az árufelvétel igazolásaként a mindkét fél által aláírt fuvarlevél 4. példánya a Megbízónál marad.

 

3.KÉZBESÍTÉS

3.1.Az áru kézbesítése az árufelvételt követő munkanapon, munkaidőben történik, amennyiben a Megbízó másként nem rendelkezik.

3.2.A kézbesítés dokumentálása:

 • A Megbízott képviselője a fuvarlevélen megadott általános és speciális utasítások teljesülése után (bérmentesítés, áruérték beszedés, okmányvisszaforgatás) után szolgáltatja ki az árut a címzettnek.
 • A csomagolás látható sérülése esetén a Megbízott képviselője kiszolgáltatáskor tartalmi viszgálatra is lehetőséget ad, és annak eredményét a kárrendezés érdekében a címzettel közösen felvett jegyzőkönyvben rögzíti.
 • A Megbízott képviselője a mindkét fél által aláírt fuvarlevél 3. példányát adja át a címzettnek.

 

4.A SPECIÁLIS UTASÍTÁSOK KEZELÉSE

4.1.Okmányvisszaforgatás: A Megbízott megegyezés szerint postafordultával (a kiszállítást követő 48 órán belül) vagy számlázáskor a teljesített fuvarlevelek mellékleteként küldi vissza a Megbízónak az általa kért leigazolt dokumentumokat.

4.2.Áruérték visszaforgatás: A Megbízott megegyezés szerint postafordultával (a kiszállítást követő 48 órán belül) vagy hetente egyszer küldi vissza a Megbízónak a címzetteknél beszedett áruértékeket.

 

5.CSOMAGBIZTOSÍTÁS

A Megbízott minden egyes csomagra, a neki felróható károk esetére - a gondatlan, szakszerűtlen kezelésből eredő sérülések, a csomag részleges, vagy teljes elvesztése, vagy megsemmisülése esetére - kártérítési fedezetet (csomagbiztosítás) ad a Megbízó javára.

 

6.SIKERTELEN ÉS MEGHIÚSULT KÉZBESÍTÉS

6.1.Sikertelen kézbesítés esetén - a címzett nem tartózkodik a megadott címen, a Megbízónak nem áll módjában azonnali segítséget nyújtani vagy a címzett nincs abban a helyzetben, hogy az árut kifizesse és/vagy bérmentesítse - a másodszori kiszállítás megyeszékhelyek esetében ingyenes, egyéb esetben második címként kerül kiszámlázásra.

6.2.Meghiúsult kézbesítés esetén - a címzett az áru átvételét érdektelenség miatt megtagadja - a Megbízott az árut visszáruként visszaszállítja a Megbízó telephelyére.

 

7.ELSZÁMOLÁS A MEGBÍZÓ FELÉ

7.1.A Megbízott megegyezés szerint kéthetente vagy havonta a teljesített fuvarlevelek 1. példányát mellékelve számlát bocsát ki a Megbízó felé.

7.2.A fizetés módja egyéb megállapodás hiányában bruttó 50.000 Ft felett átutalás, ezen összeghatár alatt készpénz.

 

8.A BELFÖLDI ÁRUSZÁLLÍTÁSBÓL KIZÁRHATÓ ÁRUK KÖRE

A Megbízott saját hatáskörén belül dönthet a következő áruk felvételéről:

 • a nem kielégítő módon és/vagy nem a kereskedelemben szokásos módon csomagolt áruk
 • túlsúlyos vagy túlméretes küldemények
 • romlandó, fertőző, undort keltő áruk
 • földi maradványok
 • élő állatok és növények
 • zsákos, zacskós, ömlesztett csomagolású küldemények
 • különleges értékű áruk (pénz, nemesfém, pénzértékű dokumentumok, drágakövek, ékszerek, műtárgyak)
 • hőmérsékletre érzékeny áruk
 • lőszerek, lőfegyverek, robbanószerek
 • ADR értelmében veszélyesnek minősített áruk
 • jövedéki áruk
 
Megbízhatóság,
biztosítás

 
Gyorsaság

 
Online
árajánlat

 
Online
megrendelés

ELÉGEDETT ÜGYFELEK

 

 

 


supported by neuweb.eu
Ügyfélszolgálat
+36 30 456 8727
iroda@kontaktexpressz.com